"Akreditasyonda kalitenin doğru adresi"

Köşe Yazıları

 
 
 

Köşe Yazıları

Sağlıkta Kalite Yönetimi ve Hasta Hakları ve Güvenliği - Mayıs 2012

Sağlık insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yaratılmasında ve korunmasında özel bir öneme sahiptir. Sağlık hizmeti sunumu, kişilerin yaşam kalitesini ve mutluluğunu doğrudan etkileyen bir alan olarak görülmelidir.

Bu kapsamda sağlık hizmetlerinin düzeyi ülkelerin gelişmişlik düzeyinin de bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Bizim için hizmet konusu olan insan sağlığı, kişinin en değerli varlığı olup hizmette çoğu zaman olası yaşanabilecek tıbbı hatalardan dolayı geri dönüş şansı çoğu zaman yoktur.  JCI AKREDİTAYSONU  “Önce zarar verme” felsefesi hasta bakımımızda birinci sloganımız oldu. ISO 9001:2008’de ise  “ölçmeden iyileştiremezsin, her çalışan tespit ettiği uygunsuzluğu” bildirim yapmalıdır. Bildirimlerde önleyici faaliyetler daha yaralıdır. Hastalara hata oluşmadan önlenebilir. Düzeltici faaliyetler de önemlidir. Bir daha aynı hataların tekrarlanmaması ve kapatılması için… Ancak ana temamız önce önleyici uygunsuzlukların bildirimi ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır.

Bu neden ile sağlık hizmetlerinde kaliteli hizmet sunumunu standardize etmek, hasta haklarını, çalışan haklarını, hasta güvenliğini, çalışan güvenliğini sağlamak sürekli iyileştirme için ulusal ve uluslararası standartlarda kalite yönetim sisteminin kurulması gerekir.

Bizlerde hizmet kalitemizi Medical Park Sağlık Grubu’nda toplam kalite yönetimi felsefesi ışığında ISO 9001:2008 standartları ve JCI Akreditasyon Standartları Sağlık Bakanlığı HKS hizmet Kalite standartlarına entegre ederek kurduk.
Bu entegrasyon daha güçlü ve güvenilir hizmet kalitesi standartları kurmayı ve hasta çalışan güvenliği sürecini etkin yönetmemizi sağladı.

Biz hizmetlerimizi 2007 yılında TKY ve TSE ISO 9001:2008 standartları ile JCI akreditasyon standartları ile entegre ederek kurduk.

2007 yılında Bursa ve Bahçelievler Medical Park JCI Ön denetimini başarılı geçirdi.

2008 Kasım 4 akredite hastane yaptık.( Bursa Bahçelievler Göztepe Antalya MP)  JCI resmi denetiminden başarılı geçirildi.

Tüm geçirilen hastanelerimizde ISO 9001:2008 standart maddelerinin gerekleri tam karşılandı.

2009 Yılında Sağlık Bakanlığı HKS ( Hizmet Kalite Standartları) Tüm grubun kalite yönetimine içinde Bursa MP da entegre edilerek sistemimiz güçlendirildi.

17 hastanemizin 16 A sınıfı 1 B sınıfı hizmet kalite puanlandırılması kategorisine koyduk…

 • 2009 Batman Medical Park
 • 2010 yılında Fatih Medical Park
 • 2011 yılında Sultangazi Medical Park

Hastanelerimizi ISO 9001:2008 kalite güvence belgesi aldık. Diğer hastanelerin belgelendirme çalışmalarını Bursa Hastanemiz ile birlikte devam etmekteyiz.


TSE ISO 9001:2008 Standartlarının Yararları

 • Müşteri beklentileri ve taleplerini daha iyi karşılamak
 • Kalite konusunda iyileşmelerin sağlanması,
 • Dokümantasyon sistemi geliştirilerek iş akışlarının netleştirilmesi,
 • Çalışmalarda standartlaşmayı sağlaması
 • Pazar avantajı sağlaması
 • Kuruma güvenilirliğin sağlanması
 • Verimlilikte artış sağlaması
 • İzlenebilirlik sağlama
 • Yasalara uyumun sağlanmasında yardımcı olması
 • Hataların en aza indirgenmesi ve karlılığın artırılması
 • İş ve işçi sağlığının güvenliği ve etkin iletişimin sağlanması


JCI Akreditasyon Standartlarının Yararları

 • Hizmet kalitesini artırma
 • Performansı objektif değerlendirme
 • Hasta güvenliğini sağlama
 • Tesis güvenliğini sağlama
 • Personel için eğitim aracı
 • Kuruluşa içte ve dışta duyulan güveni artırma
 • Doğru tanı ve doğru tedavi sağlama
 • Zamanında, etkin güvenilir, hızlı, sağlık hizmetini sunma
 • Meslek sigortası primlerinin azaltılması
 • Sigorta ödemelerini kolaylaştırma
 • Bakım hizmetini güvence altına alma
 • Hasta haklarını koruma
 • Çalışanların güvenlik önlemlerinin sağlandığı ortamda çalıştırılmasını sağlama
 • Hastalar için bilgi ve onam alınma sürecine katılmaları


HKS (Hizmet Kalite Standartları) Yararları

 • Hasta ve çalışan güvenliğine odaklanma
 • Malzemeyi ve kaynak yönetimini etkin yapma
 • Hastane performans verilerini kurma ve etkin takibi
 • Hasta memnuniyeti çalışan memnuniyetini sağlama
 • Hasta hakları konusunda vatandaşı bilgilendirme ve haklarına ulaşma
 • Etkin kalite yönetim sistemi kurma ve her yerde standart hasta güvenliği çalışan güvenliği bakımını sağlama
 • Güçlü izlenebilirlik sağlama
 • Hastanede hizmet kalitesinin tüm bölümlerinde standartlaşmasını sağlama


Özetle;
Sağlık kuruluşları, kaliteli hizmeti sunmak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için TKY felsefesi ışığında kalite standartlarını (ISO, JCI, HKS gibi) kurmaları ve belgelendirmeleri, müşteri memnuniyeti sağlamları gelecekte var olmaları için önem taşımaktadır.

Küreselleşme döneminde sağlık hizmetlerinin ülke sınırı tanımadan pazarlamasının mümkün olması için uluslararası standartlarda kabul gören akreditasyon standartlarının hastanelerde uygulanması ve belgelenmesi Türkiye de sağlık turizmi yapacak hastaneler için gerekli olduğu görülmüştür.

Hast. Yön. Uzm. Güler Çakmak
EOQ/TSE Tetkik Görevlisi
Medical Park Sağlık Grubu Kalite Yönetim Sistemleri Direktörü
2012 İstanbul

Geri


Anasayfa|Hakkımızda|Hizmetlerimiz|Güncel Duyurular|Akreditasyon|TSE|Eğitim - Kongreler
Ödüller|Basın|Yayın|Makaleler|Köşe Yazıları|Videolar|Referanslar|İletişim